Program: L-V 9.00-16.00

                                                   

POLITICA COOKIE

 

Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră . Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

TIPURI DE COOKIE FOLOSITE IN ACEST SITE:

• Cookie-uri de performanta a site-ului

• Cookie-uri de analiza a vizitatorilor

• Cookie-uri pentru geotargetting

• Cookie-uri de inregistrare

• Cookie-uri pentru publicitate

• Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

• Cookie-uri de tracking

  • in cazul completarii formularului de contact: numele, adresa de email, web site-ul pentru a nu le mai reintroduce la o data ulterioara. Acest site nu stocheaza date personale importante privind: date carti de identitate, varsta, sex, conturi bancare, etc
  • pentru a accepta sau nu utilizarea cookie-urilor pe site.
  • pentru a tine evidenta traficului

CE DATE COLECTEAZA ACEST SITE PRIN MODULELE COOKIE ?

-numele, adresa de email, nr-ul de telefon (numai atunci cand le introduceti)
– date privind monitorizarea traficului

Cookie se pot dezactiva in functie de Browser-ul pe care il folositi din optiunea Setting/Preference:

Internet Explorer/Microsoft Edge
Goole Chrome
Mozilla Firefox
Safari

CARE SUNT AVANTAJELE COOKIE-URILOR?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor.

CARE ESTE DURATA DE VIATA A UNUI COOKIE?

Cookieurile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasit website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente’). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

CE SUNT COOKIE-URILE PLASATE DE TERTI?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc „third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

 

COOKIE POLICY

WHAT IS MEANED BY COOKIES?
A cookie is a small text file that a site saves on your computer or mobile device when you visit it. Thanks to cookies, the site retains, over a period of time, your actions and preferences. This way, you don’t have to re-enter them every time you return to the site or navigate from one page to another.

TYPES OF COOKIES USED ON THIS SITE:
• Site performance cookies

• Cookies for analyzing visitors

• Geotargetting cookies

• Registration cookies

• Cookies for advertising

• Cookies from advertising providers

• Tracking cookies

HOW DOES COOKIE WORK ON THIS SITE?
in case of filling in the contact form: name, email address, web site in order not to reintroduce them at a later date. This site does not store important personal data regarding: identity card data, age, sex, bank accounts, etc.
to accept or not the use of cookies on the site.
to keep track of traffic
WHAT DATA DOES THIS SITE COLLECT THROUGH COOKIE MODULES?
-name, email address, phone number (only when you enter them)
– traffic monitoring data

HOW CAN YOU DISABLE COOKIES?
Cookies may be disabled depending on the browser you are using in the Setting / Preference option:

Internet Explorer / Microsoft Edge
Goole Chrome
Mozilla Firefox
Safari

WHAT ARE THE ADVANTAGES OF COOKIES?
A cookie contains information that links a web browser (user) to a specific web server (website). If a browser accesses that web server again, it can read the information already stored and react accordingly. Cookies provide users with a pleasant browsing experience and support the efforts of many websites to provide comfortable services to users.

WHAT IS THE LIFE OF A COOKIE?
Cookies are administered by webservers. The lifespan of a cookie can vary significantly, depending on the purpose for which it is placed. Some cookies are used exclusively for a single session (session cookies) and are no longer retained once the user has left the website and some cookies are retained and reused each time the user returns to that website (‘cookie- permanent hatred ‘). However, cookies can be deleted by a user at any time through the browser settings.

WHAT ARE THIRD PARTY COOKIES?
Certain sections of content on some sites may be provided through third parties / providers (eg news box, video or advertisement). These third parties may also place cookies through the site and they are called „third party cookies” because they are not placed by the owner of that website. Third party providers must also comply with applicable law and the privacy policies of the site owner.

Call Now Button